Låt oss plantera träd

Bakom My Period Project finns tre individer som vet att vi kan göra bättre och som vill göra bättre.

Vi är glada över att se vart vårt projekt att sälja en miljö- och ekonomiskt hållbar lösning under mens över hela världen tar oss, och vi har bestämt oss för att också lägga till det extra med att plantera ett träd för varje försäljning.

Bekämpa avskogningen

Avskogning av regnskogar speciellt, är ett enormt globalt problem. Detta händer för att vi inte har lyckats skapa vanor som är anpassade till världens behov och önskemål och konsekvenserna av detta kommer närmare och närmare varje dag. Lösningen är att plantera nya träd (förutom att också stoppa skogsbränderna!) - och även om större ansträngningar behövs än vad vi kan tillhandahålla, vill vi åtminstone göra något.

I samarbete med dig.

Därför planterar vi ett träd i regnskogen och andra kritiska skogar runt om i världen där återplantering av träd behövs mest, vid varje köp.

Samarbetet med One Tree Planted

Vi planterar träd i samarbete med organisationen One Tree Planted som har planterat träd sedan 2014 med visionen att ”ge tillbaka till miljön, skapa ett hälsosammare klimat, skydda biologisk mångfald och att hjälpa återplantering av skogar runt om i världen”.

De är ideella och precis vad som behövs.

Ideén är enkel. En försäljning. Ett träd planterat. En mer hållbar mens.

Låt oss plantera.